انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

مسئولان پناهندگی مالت: کودکان پناهجو در سويدن بزرگسال هستند

مسئولان امور پناهندگی کشور مالت از بازگردانده شدن کودکان پناهجوی تنها از سويدن به این کشور، اظهار بی خبری کرده اند

پیش ازاین اسقف سويدن و سازمان صلیب سرخ از اداره ی کل امور مهاجرت بخاطر بازگرداندن کودکان پناهجوی تنها به مالت به شدت انتقادکرده بودند. دراین رابطه وزیر امور مهاجرت توبیاس بیلستروم گفته بود که سوئد ( سويدن ) تنها قوانین و مقررات بین المللی را اجرامی کند و پناهجویانی را که از یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا به سوئد می آیند به آن کشور بازمی گرداند.
رئیس اداره  ی پناهنده پذیری مالت گفته است که کودکان پناهجوی تنها در سوئد( سويدن )، کودک نیستند، بلکه بزرگسالانی هستند که برای دریافت اجازه ی اقامت خود را زیر ۱۸ سال معرفی می کنند. او می گوید که کودکان پناهجوی تنها در مراکز ویژه ای نگه داری می شوند و به وضعیت آنها نیز سریع تر رسیدگی می شود.
مالت ازجمله کشورهایی در اتحادیه اروپاست که پناهجویان از مرزهای آن وارد این اتحادیه می شوند و خود را به کشورهای دیگرمی رسانند، اما به همین دلیل و براساس مقررات اتحادیه اروپا باید به اولین کشوری که به آن واردشده اند بازگردانده شوند. گفته می شود که مالت از امکانات و افراد کارآزموده در زمینه ی پناهنده پذیری برخوردارنیست و پناهجویان دراین کشور در شرایط نامناسبی نگه داری می شوند.

 

محمدعقیلی

mohamed.aghili@sverigesradio.se

 

منبع : سايت پژواک

Malta känns inte vid avvisningar

Lämna ett svar