انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

محکمه مهاجرتي يوتيبوري به يک خانواده پناهجوي افغان اقامت صادر نمود

آقاي حميداله حفيظي امروز مورخ سوم مازچ ، اطلاع داد که درخواست پناهندگي او وخانواده اش مورد تأئيد محکمه مهاجرتي يوتيبوري قرار گرفت

آقاي حميداله حفيظي (فوتو  ژورناليست) با خانمش در جولاي 2006 به سويدن پناهنده شدند و در سال 2008  پاسخ منفي به درخواست پناهندگي شان از سوي اداره مهاجرت صادر شد. درين مدت اين خانواده صاحب يک طفل شد و در ماه فبروري 2009 محکمه مهاجرتي يوتيبوري به شکايت اين خانواده رسيدگي نموده و امروز حکم محکمه مهاجرتي در مورد اين خانواده پناهجو صادر وعلني گرديد . آقاي حفيظي که درين مدت با من در تماس بود و ما پيوسته در مورد مسايل مختلف باهم مشوره ميکرديم ، اين خبر خوش را بمن اطلاع داد. 

من ضمن تبريکي بخاطر دريافت اقامت به آقاي حفيظي و خانواده اش ، موفقيت مزيد در کارهايشان وبويژه ادامه همکاري با انجمن افغانها وسايت افغانها خواهانم

نسيم سحر

Lämna ett svar