انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي درمورد پناهجويان افغان قوانين ومقررات جديد

محکمه مافوق مهاجرتی ـ سه سال سکونت در سویدن دلیلی برای متوقف ساختن اخراج به افغانستان نیست 

محکمه مافوق مهاجرتی ـ سه سال سکونت در سویدن دلیلی برای متوقف ساختن اخراج به افغانستان نیست 
مرد جوان از افغانستان که مدت سه سال در سویدن زندگی کرده است [برطبق فیصله محکمه مافوق مهاجرتی ] ” این  مدت زمان نسبتا کوتاهی  است و حتی با توجه به سن او ”.
این مطلب را محکمه مافوق مهاجرتی تذکر داده و  در نتیجه فیصله محکمه مهاجرتی [مالمو] را فسخ میکند و اظهار میدارد که اخراج اجباری او [این جوان افغان]به افغانستان  با کنوانسیون اروپایی (EKMR) و قوانین سویدن در مغایرت قرار ندارد.

 این مرد جوان  هزاره تبار شیعه است که در نیمه نوجوانی خود به سویدن آمد و بعنوان پناهجو حدود تقریبا سه سال در سویدن سکونت داشته است . 
 
او بعد از اینکه پاسخ منفی دریافت نمود از فیصله اداره مهاجرت به محکمه مهاجرتی مالمو شکایت کرد.

سن او تثبیت نشده 

محکمه (مهاجرتی مالمو ) به این نتیجه رسید که او نتوانسته نشان بدهد که او واقعا زیر 18 سال  بود  و دلیلی  هم برای اعطای اقامت سیاسی و یا ”النرناتیف نیاز به محافظت” وجود نداشت . 
بآنهم محکمه مهاجرتی تصمیم گرفت که بنابر دلایلی  برای او اجازه اقامت موقت صادر نماید. 
بر طبق  دیدگاه محکمه  ” شرایط ناراحت کننده استثنایی ” (synnerligen ömmande omständighet) موجود بوده که اخراج اورا به افغانستان در مغایرت با تعهدات بین المللی سویدن از جمله کنوانسیون اروپایی (EKMR )قرار خواهد گرفت.

با هزاره ها بدرفتاری میشود

 محکمه به بد رفتاری با هزاره ها در افغانستان اشاره مینماید و خاطر نشان میسازد که این مرد یک بخش زیاد  عمر خود را در خارج از کشور خود[ افغانستان ] سپری کرده است.
بدینترتیب او از شرایط زندگی در افغانستان آگاهی نداشته و به باور محکمه درصورنیکه او اخراج شود خطر بزرگی وجود دارد که او در یک وضعیت اجتماعی آسیب پذیر قرار گیرد.
برخی سازگاری با جامعه سویدن [نیز از دلایل اقامت از طرف محکمه تذکر یافت بود].

اداره مهاجرت  از فیصله محکمه مهاجرتی [مالمو] به محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) شکایت نمود و اکنون حکم محکمه مهاجرتی [مالمو]توسط محکمه مافوق مهاجرتی فسخ میگردد . محکمه مافوق مهاجرتی چنین می نویسد :

” مرد (X ) برطبق گفته خودش در نیمه نوجوانی خود به سویدن آمده و حدود سه سال در سویدن زندگی کرده که به نظر میرسد حتی با توجه به سن او ،  مدت زمان نسبتا کوتاهی بوده است . درست است که مرد (X )  در مدت زمانی که در اینجا سکونت داشته برخی سازگاری با جامعه یافته اما از آن نمیتوان نتیجه گرفت  و مبنای انرا ” شرایط ناراحت کننده استثنایی ”( synnerligen ömmande omständigheter”)  قرار داد .
 
سه سال سکونت در سویدن 

محکمه مافوق مهاجرتی در مورد مساله کنوانسیون اروپایی  (EKMR ) چنین مینگارد:

 مرد (X )  هیچگاه در سویدن اجازه اقامت نداشته است . او بعنوان یک فرد نسبتا جوان  حدود تقریبا سه سال در سویدن بعنوان پناهجو سکونت داشته و این مدت به نظر نمی رسد که کافی باشد برای   آماده سازی  چنان یک زندگی شخصی  که در ماده هشتم کنوانسیون اروپایی (EKMR) درنظر گرفته شده است .

 ازین رو هیچگونه موانع  غرض اخراج اجباری این مرد به افغانستان وجود ندارد.
بدین اساس محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت) فیصله اداره مهاجرت را تائید مینماید .
ترجمه از نسیم سحر

17 اکتوبر 2018  استاکهولم
منبع : نشریه ”حقوق روز”

Dagens JURIDIK

http://www.dagensjuridik.se/2018/10/forlorar-i-hogsta-instans-tre-ar-i-sverige-inte-skal-att-stoppa-utvisning-till-afghanistan?fbclid=IwAR31Oc_c3ByA_odXYwSixNWToRpGBWvZAmuttmHWw5twkffGHvV4dX-APys

Lämna ett svar