انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

محکمه عالی ( ستره محکمه ) سویدن تعیین سن ذریعه معاینه صحی را بخاطر تعیین جزا در یک قضیه جنایی ممنوع قرار داد

 

محکمه عالی ( ستره محکمه ) سویدن تعیین سن ذریعه معاینه صحی را بخاطر تعیین جزا در یک قضیه جنایی ممنوع قرار داد.
امروز محکمه عالی سویدن ( ستره محکمه سویدن ) با صدور یک فیصله که حیثیت خط مشی را داشته تعیین سن را به اساس معاینه صحی و یا معاینه استخوان بخاطر تعیین جزا یک مجرم در یک قضیه جنایی را ممنوع قرار داد . 

امسال یک پناهجو که مرتکب یک جرم سنگین شده بود و هیچ نوع سند هویت نداشت و صرف در جریان پروسه پناهندگی سن خود را هفده سال قلمداد داده وقتی مرتکب جرم سنگین شد در جریان محکمه از طریق وکیل خود گفته که او بمراتب سن خورد تر دارد ( ممکن زیر ۱۵ ) که قابل جزا دادن نیست . محکمه ابتدائیه و محکمه استیناف پیشنهاد سارنوالی را بخاطر تعیین سن ذریعه معاینه صحی رد کرده و موضوع به محکمه عالی سویدن راجع شد که محکمه عالی ( ستره محکمه ) نیز امروز فیصله های محکمه های ابتدایی و استیناف را مورد تائید قرار داد . 
محکمه عالی ( ستره محکمه ) سویدن گفته که تعیین سن یک مجرم در یک قضیه جنایی حمایت قانونی ندارد و صرف تعیین سن بخاطر تحقیق جرم مجاز بوده ونه غرض تعیین نوع جزای مجرم .
سر از امروز ( 23 دسمبر 2016) تعیین سن فرد مظنون به جرم از طریق معاینه صحی ممنوع قرار گرفت .
سارنوالی خواستار تغییر فوری قانون در زمینه شده است .
حکومت پیشنهاد جدیدی را ارائه داده که ممکن از اول جولای 2017 قوت اجرایی پیدا نماید . 
بیشتر در سایت رادیوی سویدن در لینک زیر بخوانید ( ن س) :

Lämna ett svar