انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

محکمه اروپا برخلاف فيصله سويدن در رابطه با اخراج يک خانم افغان به افغانستان رأي داد

 محکمه عالی حقوق بشر اروپا در استراسبورگ(فرانسه ) ، حکم سويدن مبني بر اخراج يک خانم افغان( ن )   به افغانستان  را نقض ماده سوم کنوانسيون حقوق بشر اروپا خواند


 اين خانم افغان ( ن) متولد شهر کابل  همراه با شوهرش در سال 2004 در سويدن درخواست پناهندگي سياسي  داده اماتقاضاي پناهندگي شان  توسط اداره مهاجرت سويدن  رد شد وسپس محکمه مهاجرتي ، حکم اداره مهاجرت را تائيد نمود و متاسفانه  محکمه مافوق مهاجرتي قضيه آنها را مورد رسيدگي قرار نداد. خانم ( ن) درين مدت درخواست طلاق را از شوهرش نمود . خانم ( ن ) به تاريخ 11 ماه مي 2009  از حکم محکمه مافوق در رابطه با اخراج خود به کابل بنابر وضعيت جديدش به محکمه اروپا شکايت نمود. محکمه اروپا در حکم مورخ 20 جولاي 2010 به تقاضاي خانم ( ن) رسيدگي نمود و در حکم محکمه اروپا تصريح شده است که اخراج خانم ( ن) به افغانستان نقض ماده سوم کنوانسيون حقوق بشر اروپا خواهد بود. وکيل اين خانم ، يک وکيل بسيارموفق است

تفصيل حکم محکمه اروپا به زبان سويدني

Europadomstolen har i dom fällt Sverige för brott mot artikel 3 när det gäller utvisning till Afghan

   

 

Lämna ett svar