انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

مادر عباس رضايي اجازه اقامت دايمي اخذ نمود

امروز چهارشنبه مورخ 19 اکتوبر 2011 رسانه هاي خبري سويدن گزارش داد که مادر عباس رضايي اجازه اقامت دايمي در سويدن دريافت نمود

گفتني است که عباس رضايي در سال 2005 توسط يک خانواده ديگر افغان در هوگبي سويدن به قتل رسيد. در زمان دفن عباس رضايي ، مادرش از ايران به سويدن آمد و در مراسم تدفين اشتراک ورزيد. انجمن افغانها در قسمت تدفين جنازه سهم فعال گرفت و کمک هايي مادي به مادر عباس نمود . سپس مادر عباس درخواست پناهندگي داد ولي اجازه اقامت دريافت نکرد واما اکنون بعد از صدور حکم محکمه استيناف ، اداره مهاجرت به دليل موجوديت خطر براي مادر مرحوم عباس رضايي در ايران و افغانستان براي ايشان اقامت صادر نمايد

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4587469

 

Abbas Rezias mamma får stanna

 

Lämna ett svar