انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

لعنت بر این منادیان به اصطلاح طرفدار آزادی

حادثه دردناك سوزاندن قرآن كريم خشم مسلمانان جهان را برانگيخت و دل‌هاي آنان را داغدار كرد؛ قرآن‌عزيزي كه هديه پروردگار جهان به همه‌ انسان‌ها و كتاب هدايت و رستگاري است و همه مسلمانان از هر فرقه و مذهب و گروهي به آن عشق مي‌ورزند. ا

دولت‌مردان، علما، فرهيختگان و آزاد‌انديشان جهان شاهدند در كشوري كه دولت مردانش خود را به‌اصطلاح طرفدار آزادي مي‌دانند و به بهانه ايجاد آزادي به نقاط مختلف دنيا لشكر‌كشي مي‌كنند حقوق مسلمانان رعايت نمي‌شود و اعتقادات آنان به سخره گرفته شده، عواطف آنان جريحه‌دار مي‌شود.ا

انجام اين واقعه در روز 11 سپتامبر ابزار ديگري است براي استكبار تا ضمن ايجاد اختلاف ميان اديان الهي و با دست مايه قراردادن آن با عنوان مبارزه با تروريسم، نيروهاي آمريكايي و هم‌پيمانانشان به كشتار مسلمانان و غارت منابع كشورهاي مسلمان ادامه دهند. واقعه‌اي كه پس از گذشت 9 سال نه تنها دست داشتن مسلمانان در انجام آن به اثبات نرسيده است بلكه ادله و شواهد فراوان و انكارناپذيري دال بر دخالت مستقيم عناصر صهيونيستي و وابسته به رژيم اشغالگر قدس و هماهنگ با نيروهاي امنيتي و سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا در آن وجود دارد.ا


Lämna ett svar