انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

قلبم براي آنجا (افغانستان) مي تپد

فلم مستند سويدني در مورد خزرفاطمي ـ دخترجوان کردالاصل است که دوران طفوليت خود را درميکرويان کابل سپري نموده است . او چند ماهه بود که خانواده اش وطن خود را ترک و در کابل مسکن گزين شد.سپس خانواده اوبعد از هفت سال زندگي درکابل در سال 1989به سويدن پناهنده گرديد . خزر فاطمي ميگويد که من افغانستان را رها کردم اما افغانستان هرگز مرا رها نکرد . خاطرات او از کابل خاطرات راکتها و بازيها بود . او خلاف موافقت مادرش عزم سفر به کابل نمود و فلمي مستندي را تهيه کرده که تلويزيون سويدن آنرا اخيراٌ به نمايش گذاشت. اين فلم الي 7 .اپريل2012 قابل مشاهده ميباشد.غرض مشاهده فلم به لينک زير کليک کنيد

http://svtplay.se/v/2732556/dokumentarfilm/dar_mitt_hjarta_slar

 

Lämna ett svar