انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

قضیۀ ساره توسط محکمۀ اتحادیۀ اروپا مورد بررسی قرار میگیرد

ساره یک دختر افغان است که در 15 سالگی وادار به ازدواج اجباری با مردی گردید که 11 سال از او بزرگتر بود. او به سویدن فرار نمود ولی دولت سویدن میخواست او را دوباره به افغانستان برگرداند. اما روز جمعه محکمۀ اتحادیۀ اروپا برای حقوق انسانی اطلاع داد که محکمۀ مذکور قضیۀ ساره را بررسی مینماید. همچنان محکمۀ اتحادیۀ اروپا از دولت سویدن نیز خواست تا مانع اخراج ساره گردد. 
ساره که از این تصمیم محکمۀ اتحادیۀ اروپا خیلی خرسند است به نمایندۀ تلویزیون سویدن گفته است از این که دیگر پولیس به دنبال او نمی باشد تا او را به طیاره نشانده (به افغانستان بفرستد) خوشحال است ولی در عین زمان از این که محکمۀ مذکور در مورد او چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد، اندکی هراس دارد.

منبع: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/polisen-kommer-inte-och-tar-mig

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sara-far-stanna-i-sverige-tills-vidare

ترجمه از  ض  د

Lämna ett svar