انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

قانون سختگیرانه در مورد ازدواج اطفال

پارلمان سویدن پیشنهاد حکومت پیرامون عدم شناسایی ازدواج اطفال( افراد نابالغ) در خارج از سویدن را مورد تائید قرار داد.

سویدن دیگر ازدواج اطفال یا افراد نابالغ که در خارج صورت گرفته است را نمی پذیرد. پارلمان سویدن در مورد آن پیشنهاد رای مثبت داد که بر مبنای آن ازدواج اطفال (افراد نابالغ) دیگر مورد قبول نمی باشد ولو اگر افراد مذکور در هنگام ازدواج با سویدن دارای کدام پیوندی هم نبوده باشند. (یعنی در هنگام ازدواج دارای اجازۀ اقامت در سویدن نبوده باشند). 

در حال حاضر ازدواج میان اطفال یا افراد زیر سن در صورتی پذیرفته میشود که آنها در خارج از سویدن ازدواج نموده باشند، سن شان در هنگام ازدواج بیشتر از 15 سال بوده باشد و آنها در آن هنگام با سویدن کدام ارتباط نداشته بوده باشند. [یعنی در زمان ازدواج، اجازۀ اقامت در سویدن را نداشته بوده باشند.] اما با قانون پیشنهادی جدید این گونه ازدواج ها دیگر دارای اعتبار نمی باشد.
این قانون از اول جنوری سال 2019 به اجرا گذشته میشود. 

گفتنی است که این قانون در ماه می امسال از طرف هیلن فریتز(Helene Fritzon) وزیر مهاجرت پیشنهاد شد و سپس بصورت یک لایحه حکومت به پارلمان رفت و درپارلمان تائیدی کمیته مدنی را کسب کرد وبه روز چهارشنبه مورخ 21 نومبر 2018 مورد تصویب پارلمان قرار گرفت. لایحه پیشنهاد شده حکومت را دراینجابخوانید:

 forbud-mot-erkannande-av-utlandska-barnaktenskap

قابل یاد آوریست که با اجرای این قانون، ازدواج های که قبل از انفاذ آن صورت گرفته و (توسط دولت سویدن) تایید گردیده است، باطل اعلام نمیگردد. 
ترجمه و تلخیص از ض.د
در این مورد بیشتر بخوانید
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/barnaktenskapslagen-skarps?fbclid=IwAR32ff4DiLiJnkGQoJpcLBNJzCkH0V4GnzIP762oxsfklbVqJxAVGxD6oh8

Lämna ett svar