انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

قانون جمنازیوم ( لیسه ) قابل اجراء میباشد

قانون جمنازیوم ( لیسه ) قابل اجراء میباشد

Gymnasielagen får tillämpas

قانون به اصطلاح جمنازیوم ( لیسه ) قابل اجراء میباشد. این فیصله در دو حکم محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) بیان گردیده است.

انیتا لیندر(Anita Linder ) که یکی ازروسای  محکمه اداری استاکهولم  (kammarrättslagman) وهمزمان رئیس محکمه مافوق مهاجرتی (Migrationsöverdomstolen) است میگوید که  این بدان معنی است که تعداد زیادی ازجمله بیشتراز 9000  افرادی بدون همراه ( زیر سن ) که درخواست اجازه اقامت براساس تحصیل در جمنازیوم ( لیسه )  نموده بودند ، اقامت دریافت خواهند کرد. انیتا لیندرمیگوید:

–  کسانی که واجد شرایط هستند و هیچ دلیلی  علیه آنها وجود ندارد و جرمی مرتکب نشده اند و تمام شروط را پوره کرده اند باید اجازه اقامت دریافت کنند و هم امکانات وجود دارد که به تقاضای اقامت افرادی  پاسخ منفی داد درصورتیکه آنها مرتکب جرمی شده باشند.

دلیل اینکه  این مساله بالای میز محکمه مافوق مهاجرتی قرار گرفت این بود که محکمه های مهاجرت در مالمو و استاکهولم طی دو حکم [(UM 14195 – 17 ) ، ( UM 187-18) ] قانون جمنازیوم را رد نمودند.  در یکی از حکم ها گفته شده بود  که آماده سازی قانون توسط حکومت به اندازهء ناقص بود که قانون نمیتوانست اعمال شود. در حکم دومی  گفته شده بود  که این واقعیت که صدور اجازه اقامت  حتی درصورت نامشخص بودن هویت خارجی ( یک پناهجو)  برخلاف اصول اتحادیه اروپا نیست.

اما محکمه مافوق مهاجرتی (محکمه عالی در امورمهاجرت)  اعلام می کند که آماده سازی قانون توسط حکومت  کافی بوده ( کمبودی نداشته )  و قانون ( جمنازیوم ) با مقررات اتحادیه اروپا در تناقص قرار نمیگیرد.انیتا لیندر از محکمه مافوق مهاجرتی میگوید که این مساله  بالای میز محکمه اتحادیه  اروپا نیز قرار دارد ، اما  هیچ دلیلی وجود ندارد که منتظرفیصله آنها شد. محکمه مافوق مهاجرتی فیصله های قبلی محکمه  اروپایی  را تجزیه و تحلیل کرده است و معتقد است که مقررات محکمه اتحادیه اروپایی  نشان می دهد که قانون جمنازیوم ( لیسه ) می تواند اعمال شود

اداره مهاجرت هنوز تصمیم رسمی درمورد اینکه چگونه اجراات صورت گیرد ، نگرفته است. فردریک بییر(Fredrik Beijer ) رئیس امور حقوقی اداره مهاجرت، معتقد است که احکام محکمه مافوق  مهاجرتی صریح و روشن است و همه چیز نشانگر آنست  که اداره مهاجرت از آنها پیروی خواهد نمود .”این فیصله را میتوان چنین  تفسیرنمود که این قانون اجراء خواهد شد، به این معنی که ما تمام درخواستها را طبق قوانینی که از تابستان امسال دریافت کرده ایم ، بررسی خواهیم نمود . اگرافرادی  الزامات  ( شروط ) این قانون برای اجازه اقامت براساس تحصیل را پوره نمایند ، ما به درخواست هایشان پاسخ مثبت خواهیم داد.

ایزابلا لووین (Isabella Lövin) سخنگوی  حزب محیط زیست MP میگوید که هنوزموفق به خواندن حکم  ( محکمه مافوق مهاجرتی ) نشده  ولی خوشحال است که قانون مورد تایید ( محکمه مافوق مهاجرتی ) قرار گرفت.او می افزاید : ”بسیار خرسنداست و این ( قانون ) فرصت را برای همه کسانی که منتظر حکم بودند میدهد  وآنها ازصدور این حکم  خود را بیشتر مصؤن احساس مینمایند. 

فریدریک مالم (Fredrik Malm ) سخنگوی سیاست مهاجرتی حزب  لیبرال (L ) می گوید که قانون مورد تايید قرار گرفت  و پس این ( قانون )  اعمال می شود.

یوهان فورشیل (Johan Forsell) سخنگوی سیاست مهاجرتی مودراتها (M )، ناامید شده است.- اکنون ما این حکم  را دریافت کرده ایم. متاسفم به دلایل عملی و اصولی ، اما اکنون قصد داریم خود رابعد از این فیصله  اصلاح کنیم.

منبع:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7050669

گفتنی است که قبلا محکمه های مختلف تصامیم متفاوت در زمینه  اتخاذ نموده بودند که قضیه غرض تصمیم نهایی به محکمه مافوق راجع شد. زیرا فیصله محکمه مافوق مهاجرتی حیثیت خط مشی را برای اداره مهاجرت و محکمه های مهاجرتی خواهد داشت . این تصامیم قرار زیر بود:

 1. بتاریخ 6 جولای 2018 محکمه مهاجرتی مالمو در قضیه (UM 14195 – 17 ) چنین فیصله نمود:  کاهش شرط هویت را اعمال نکند . به نظر محکمه آمادگی برای تهیه قانون ناقص بوده است.
 2. بتاریخ 13 جولای 2018 محکمه مهاجرتی استاکهولم در قضیه ( UM 187-18) چنین فیصله نمود: کاهش شرط هویت را اعمال نکند. این کاهش شرط هویت با مقررات اتحادیه اروپا در تضاد قرار دارد.
 3. بتاریخ 18 جولای 2018 اداره مهاجرت منتظر فیصله محکمه مافوق مهاجرتی میگردد وصرف در قضیه هایکه قابل رد باشند ، فیصله صادر میکند.
 4. بتاریخ 20 جولای 2018 محکمه مهاجرتی استاکهولم در قضیه ( UM 2161-18) چنین فیصله نمود: کاهش شرط هویت را اعمال نکند. این کاهش شرط هویت با مقررات اتحادیه اروپا در تضاد قرار دارد.
 5. بتاریخ 26 جولای 2018 محکمه مهاجرتی لولئو در قضیه ( UM 420-17) چنین فیصله کرده بود: شرط کاهش هویت را اعمال میکند. در مورد کاهش شرط هویت چیزی خاصی نمیگوید.
 6. بتاریخ 27 جولای 2018 محکمه مهاجرتی مالمو در قضیه ( UM 643 -18) چنین فیصله نمود: شرط کاهش هویت را اعمال میکند. درمورد آمادگی قانون نیز میگوید که این قانون مشکل ندارد و فکر نمیکند که این قانون در تضاد با مقررات اتحادیه اروپا باشد.
 7. بتاریخ 31 جولای 2018 محکمه مهاجرتی یوتیبوری در قضیه ( UM 1123-18)  چنین فیصله نمود: قضیه را به محکمه اروپایی میفرستد تا دیدگاه آن محکمه را در مورد کاهش شرط هویت بداند.( نظر به خبر پخش شده فیصله محکمه اتحادیه اروپایی حد اقل یکسال را دربر خواهد گرفت).
 8. بتاریخ اول اگست2018 محکمه مافوق مهاجرتی (Migrationsöverdomstolen) اجازه بررسی دو قضیه را از محکمه مهاجرتی مالمو(UM 14195 – 17 )   و محکمه مهاجرتی استاکهولم ( UM 187-18) صادر میکند.
 9. بتاریخ 29 اگست 2018 محکمه مهاجرتی یوتیبوری در قضیه ( UM 1874-17) چنین فیصله نمود: شرط کاهش هویت را اعمال میکند. در مورد کاهش شرط هویت چیزی خاصی نمیگوید.

شروط این قانون قرار زیر است :

خلاصه شروط والزامات:

 1. فیصله اخراجی دریافت ویا ممکن دریافت نماید میتواند اقامت براساس تحصیل در سطح جمنازیوم دریافت نماید درصورتیکه :
 2. درخواست اولی شان بخاطر اقامت دراداره مهاجرت بتاریخ 24 نومبر 2015 ویا قبل از آن ثبت شده باشد.
 3. توسط یکی از کمون ها در یکی ازمکان های اقامت برای پناهجویان مسکن گزین شده باشد.
 4. 4. زمان بررسی دوسیه پناهندگی  حداقل 15 ماه را دربر گرفته باشد
 5. فیصله باید قبل از 20 جولای 2016 صورت نگرفته باشد.
 6. فیصله اخراجی وقتی اتخاذ شده باشدویا اتخاذ خواهدشد که پناهجوی زیر سن 18 ساله ویا بیشتراز آن شده باشد(یعنی بعد از هژده سالگی او فیصله صادر شده باشد ) .
 7. درزمان درخواست اقامت براساس تحصیل درسطح جمنازیوم ( لیسه ) باید در سویدن موجود باشد.
 8. درجمنازیوم درس بخواند ویا قصد درس خواندن را داشته باشد.

9 . لازم است که او قبلا در سویدن تحصیل کرده باشد.

10.تلاش بخاطر شناسایی احتمالی هویت.

11.یک درخواست برای اجازه اقامت باید الی 30 سپتمبر2018 به اداره مهاجرت برسد.

12.پناهجو به ارتکاب جرم محکوم به زندان نشده باشد.

باید درنظر داشت که برای دریافت اقامت باید تمام شروط پوره گردد. 

قانون جمنازیوم ( لیسه ) قابل اجراء میباشد

Referat i mål nr UM 13063-18

Referat i mål nr UM 12649-18

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

25 سپتمبر 2018

برای سایت انجمن افغانها در سویدن

www.afghanskaforeningen.se

Lämna ett svar