انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

قانون جمنازیوم توسط یک محکمه دیگر نیز رد

قانون جمنازیوم ( لیسه ) پس از آنکه یکهفته قبل محکمه مهاجرتی مالمو اعلام داشت که نمیتواند این قانون را اعمال نماید ، اکنون  توسط محکمه مهاجرتی  استاکهولم نیز رد شد . 

همزمان اداره مهاجرت بررسی دوسیه ها را مطابق قانون جمنازیوم ادامه میدهد.

کیرسی لاکسو اوتویک (Kirsi Laakso Utvik) ، رئیس (chefsrådman )محکمه مهاجرتی استاکهولم میگوید که ما آنقدر مانند مالمو پیش نرفتیم و ما از اولین معنی نگذشتیم.

این قانون جدید به اصطلاح جمنازیوم ( لیسه ) برای حدود 9000 پناهجوی بدون همراه افغان اجازه اقامت را در سویدن میدهد واز اول جولای 2018 نافذ گردید واما شش روز بعد از آن توسط محکمه مهاجرتی مالمو رد گردید.
به روز جمعه ( مورخ 12 جولای 2018 ) محکمه مهاجرتی استاکهولم طی پیامی اعلام نمود که این محکمه تقاضای اقامت براساس قانون جدید را رد میکند. حتی آنها ( محکمه مهاجرتی استاکهولم ) میگویند که آنها ( تصویب کنندگان قانون جمنازیوم در حقیقت پارلمان ) الزامات هویتی را لغو کردند واین باعث میگردد که اعمال آن در عمل ناممکن گردد.
اما محکمه مهاجرتی استاکهولم انگیزه تصمیم خود را به گونه دیگری بیان مینماید.

کیرسی لاکسو اوتویک (Kirsi Laakso Utvik) ، رئیس (chefsrådman )محکمه مهاجرتی استاکهولم چنین میگوید:

ما این را در قانون حکومت (regeringsformen)به معنی دیگر درنظر میگیریم.  اگر به فصل 11 پراگراف 14 نگاه شود ، اولین معنی در موردی است که اگر یک قانون خلاف قانون بالاتر باشد ، این قانون نباید اعمال گردد. ما پیش میرویم . معنی بعدی این است که اگر آماده سازی ( قانون ) نادرست باشد، نباید آن را اعمال نمود. ما آنقدر مانند مالمو پیش نرفتیم و ما از اولین معنی نگذشتیم.
شکایت به محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) میگردد

محکمه مهاجرتی استاکهولم نیز میگوید که لغو الزامات هویتی یک معضله در متن قانون است. اما به جای اشاره به تهیه قانون،  تصمیم گرفته میشود که آن را رد نماید زیرا فقط به این دلیل که این قانون در تقابل با قانون جاری دیگر قرارمیگیرد.

نتیجه گیری همان است. تنزیل الزام تثبیت هویت نباید اعمال گردد و اما ما آنرا به اساس دیگردر نظرمیگیریم . ما مستقیم به سمتی حرکت میکنیم که قوانین اتحادیه اروپا از ما سبقت میگیرد. در سویدن جای قانونی وجود ندارد که این استثنا نظر به توافقات اتحادیه اروپا اعمال گردد.

روز سه شنبه اعلام گردید که از حکم محکمه مهاجرتی مالمو به محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) شکایت خواهد شد. اگر محکمه مافوق مهاجرتی اجازه بررسی آنرا صادر کند ، حکم محکمه عالی حیثیت خط مشی(prejudicerande) را در زمینه خواهد داشت .محکمه تصور میکند که این حکم که دارای حیثیت خط باشد قبل از ماه سپتمبر صادر نخواهد شد.
اداره مهاجرت در این مدت دوسیه ها را برطبق قانون جدید جمنازیوم ( لیسه ) بررسی خواهد نمود . در این مدت حدود 4000 از جمله 9000 دوسیه  مستقیم از طرف اداره مهاجرت بررسی خواهد گردید.

اگر اداره مهاجرت برای پناهجویان بدون همراه مجوزاقامت را براساس قانون جمنازیوم ( لیسه ) صادر نماید ، پس از آن، این تصمیم نهایی خواهد بود و غیر ممکن است که  بعدا از ان شکایت شود – حتی اگر محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) نیز حکم صادر کند که قانون ( جدید جمنازیوم ) نمی تواند اعمال شود.

ترجمه از نسیم سحر

متن اصلی درلینک زیر:

https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration–invandring/gymnasieslagen-slas-ner-av-ytterligare-en-domstol/

Lämna ett svar