انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

فوتوهاي ميلهء تابستاني

 

روز يکشنبه مورخ 28 جون 2009 يکتعداد خانواده هاي افغان مقيم ستوکهولم که تعداد شان به 50 نفر ميرسيد ، در يک روز قشنگ آفتابي در کنار آب ميله تابستاني گرفته ودر يک فضاي بسيار عالي وصفا وصميميت يکجا باهم غداي افغاني شامل قابلي و کباب صرف کردند . آشپزي اين ميله را محترم الياس اسلميار داوطلبانه بعهده داشت و توسط رهبري انجمن افغانها کمک ميشد

غرض مشاهده تصاوير ميله به اينجا کليک کنيد

http://www.afghanskaforeningen.se/2009-02-15-19-15-58/2009-05-03-17-42-53/album.html?albumid=161&userid=120

 

Lämna ett svar