انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

فلم مستند در مورد مرحوم عباس صفري

مرحوم مير عباس صفري، پناهجوي افغان که بتاريخ 27 ماه مي 2009 در سلول توقيف يافلي( ياولي ) خود کشي کرد. جسد مرحومي بعد از يک سال ، در سالگردمرگش يعني 27 ماه مي 2010 ساعت 12.00 بعد از ظهر در قبرستان يافلي( يولي ) به خاک سپرده شد

 اکنون از طرف چهار محصل فلم مستند در مورد مرحوم ميرعباس صفري ساخته که در يک تلويزيون محلي به نمايش گذاشته شده است 

غرض تماشاي فلم به عنوان زير کليک کنيد

I tryggt förvar

انجمن افغانها در سويدن نيز چند مطلبي پيرامون مرگ ميرعباس صفري نشر کرده که توجه تان به آن جلب ميگردد

 

لوحهء مرگ مير عباس صفري

مرحوم ميرعباس صفري بعد از يکسال دفن گرديد

Lämna ett svar