انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

فرخنده ، قربانی پیشداوری شد

https://www.youtube.com/watch?v=PYIVS8S0xPQ

جنازه ’دختر افغانستان’ روی شانه‌های زنان افغان تشییع شد

شماری از فعالان مدنی با روشن کردن شمع در واپسین شب سال ۱۳۹۳، سوزانده شدن فرخنده را نکوهش کردند و او را قربانی پیش‌داوری‌ها دانستند

این فعالان با نکوهش هرگونه محکمه‌ی صحرایی، هشدار داده‌اند درصورتی که با قاتلان فرخنده برخورد قانونی نشود، اعتراض‌های‌شان را دوام خواهند داد
آنان بر ضد بی عدالتی ها و زورگویی ها شعار سر می دهند
در دل تاریک واپسین شب سال ۱۳۹۳، به یاد فرخنده و برای همدردی با خانواده‌ی وی، شمع روشن کردند و بر پیش داوران و زورگویان نفرین فرستادند
آنهم درست در جایی که چندی پیش، شماری از شهروندان خشم‌گین، جسد بی جان فرخنده را آتش زده بودند
این فعالان گفته‌اند فرخنده واپسین زنی بود که در سال ‍۱۳۹۳ قربانی شد. آنان هشدار دادند در صورتی که حکومت عاملان کشتار و سوزانده شدن فرخنده را مجازات نکند، اعتراض‌های‌شان تا زمان رسیدن به عدالت ادامه خواهد داشت
شماری از شهروندان خشم گین، در بعد از ظهر پنجشنبه هفته‌ی پسین، فرخنده را به اتهام سوزاندن قرآن لت و کوب و سپس او را سوزاندند

http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/15775-2015-03-21-06-16-15

Lämna ett svar