انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

عزیز غزنوی، آوازخوان افغان شب هفتم جدی در کابل درگذشت

پس از درگذشت رحیم مهریار، ظاهر هویدا و عبدالمحمد هماهنگ، وفات عزیز غزنوی، ضایعه ای بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آن را جبران ناپذیر خواند

عزیز غزنوی در اثر سکته قلبی درگذشته است
او از مدیران بخش موسیقی در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان بود
:عزیز غزنوی در کنار آوازخوانی، آهنگسازی نیز می‌کرد و آهنگ معروف او با مطلع
”من به دنبال دلم با چشم خونبار آمدم
آرزو گم کرده‌ام با حالت زار آمدم”
در بیرون از افغانستان نیز شهرت یافته و آوازخوانانی در ایران و تاجیکستان نیز آن را اجرا کرده اند
عزیز غزنوی در شصت سالگی دنیا را وداع گفت و در سالهای فعالیتش به عنوان آوازخوان و آهنگساز، آثار بسیاری خلق کرد که شماری از آنها به شهرت بسیار رسیدند
اسلام الدین فیروز رئیس دیپارتمنت موسیقی در دانشگاه کابل گفت عزیز غزنوی در موسیقی سبک ویژه ای داشت که موسوم شده است به سبک ”فولکوریک شهری”

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/01/130106_iraj_art_magazine.shtml

  انجمن افغانها درگذشت این هنرمند افغان را یک ضایع هنری دانسته و آنرا به خانواده و علاقمندان هنرمند تسلیت گقته و روح آنمرحومی را شاد میخواهد و جنت برین برایش ارزومینماید

 

Lämna ett svar