انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

عتیق رحیمی برندۀ جایزۀ ادبی گنکورت

جایزۀ گنکورت سال 2008 روز دوشنبه مورخ 10 نوامبر 2008به کتاب سنگ  صبور، نویسندۀ چهل و شش سالۀ افغانی تبار، عتیق رحیمی، تعلق گرفت

عتیق رحیمی برندۀ جایزۀ ادبی گنکور

 

 در ساعت سیزده روز دوشنبه، دهم نوامبر، در دومین دور رأی گیری، او با هفت رأی در برابر سه رآی برای میشل لوبری، برندۀ صد و سومین جایزۀ گنکور شد و در کنار آندره مالرو، مارسل پروست ، میشل تورنیه و پاتریک مودیانو و بسیاری نویسندگانی که امروز کمتر از آن ها یاد می شود، قرار گرفت.

 عتیق رحیمی که در کابل بدنیا آمد، در جریان جنگ های داخلی افغانستان به پاکستان و سپس به فرانسه آمد. در نیمۀ دوم دهۀ هشتاد، به تحصیل در رشته های ادبیات و سینما را رد دانشگاههای پاریس آغاز کرد

از اولین کتابش به نام ” خاکستر و خاک” فیلمی نیز ساخته شد که در جشنوارۀ سینمایی کن، در سال 2004 برندۀ جایزۀ ” نگاهی بسوی آینده” شد.

کتاب سنگ صبور - عتیق رحیمی

سنگ صبور، تازه ترین کتاب عتیق رحیمی داستان سر بر آوردن یک زن سادۀ افغان را نقل می کند که در بحبوحۀ جنگ های خانگی در افغانستان، باید از شوهرش که در پی نزاعی غیر سیاسی، به حالت اغماء افتاده است، پرستاری کند.

 او در این پرستاری هم از دارو استفاده می کند و هم از دعا و تسبیح.

 در طول ماه ها تیمار شوهر، او زندگیش را مرور می کند و رفته رفته با بیان خاطرات و تجربیاتش، همانطور که در افسانۀ سنگ صبور آمده است، انگار نوری تازه بر ذهن او می تابد و گرۀ سنگی غم ها و ستم هایی که بر او رفته است، باز می شود و در پایان داستان خواننده را با یک انفجار که از آگاهی برخاسته است، روبرو میسازد.

 کتاب سنگ صبور تا به حال بیست هزار خواننده داشته است و حق ترجمۀ آن در سیزده کشور از جمله در انگلستان و اسرائیل فروخته شده است

آقاي عتيق رحيمي هفته گذشته در نمايشگاه کتاب در شهر يوتيبوري سويدن اشتراک ورزيده بود . مطبوعات سويدن مطالبي بيشماري در مورد او و کتابش ” سنگ صبور ” به نشر سپرده که توجه تانرا به برخي از آنها جلب ميداريم

http://www.afghanskaforeningen.se/svenska-press/747-atiq-rahimi-talamodets-sten.html

Goncourtpriset till Atiq Rahimi

Lämna ett svar