انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Annonser شرکتهاي افغاني نيازمنديها

شرکت خانوادگی نورگوردین به مدیریت افغانتبار

شرکت خانوادگی ( NOORGÅRDEN STÖD OCH KONSULT AB) که اهداف آن حمایت ، مشوره و تهیه مسکن برای اطفال و نوجوانان بوده و از سال 2015 بدینسو فعالیت مینماید و یکی از موفقیت ترین شرکت ها بوده که توسط محترم فیض نور و خانواده اش ایجاد و رهبری میگردد. این شرکت شب و روز در خدمت اطفال و نوجوانان بوده و بشکل نوکریوال ایفای وظیفه مینماید . شرکت نورگوردین در شهر استاکهولم ،میلردالن ( mälardalen) و شمال سویدن  فعالیت مینماید.این شرکت ( NOORGÅRDEN STÖD OCH KONSULT AB) یکی از اسپانسر های مهم کلوپ ورزشی والیبال افغانها بنام ” کابل ” بوده است .

غرض اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت مراجعه نمایید:

http://www.noorgarden.se/index.html?f

Lämna ett svar