انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه فرهنگي

شب شعر و موسیقی

 شب شعر و موسیقی 

قرار است انجمن افغانها در سویدن غرض خوشی هموطنان یک برنامه فرهنگی  ” شب شعر و موسیقی ” را با اشراک گوینده های ورزیده تلویزیون ملی افغانستان هریک خانم فریبا چرخی ، خانم حنیفه واحد و خانم عادله مایار و هنرنمایی هنرمندان خوش صدا مان در شهر استاکهولم هر یک آقای فردین فاخر ، آقای  ضیا رهین و آقای یما صدیقی بطور زنده از صفحه فیسبوک افغانهای سویدن  به روز شنبه مورخ 22 ماه می برگزار نماید.

زمان : شنبه مورخ 22 ماه می 2021 ، ساعت 17.00 به وقت اروپا و ساعت 19.30 به وقت افغانستان 

لینک فیسبوک انجمن افغانها در سویدن( افغانهای سویدن):

https://www.facebook.com/afghanskaforeningen.se

فردین فاخر

ضیا رهین

Lämna ett svar