انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

شبی با موسیقی کلاسیک و غزل به یاد خرابات کابل

قرار است بتاریخ دهم ماه می یک شبی با موسیقی کلاسیک و غزل به یاد خرابات کابل در رستورانت بامیان  برگزار گردد که دران استاد حسین بخش آهنگ های به یادماندنی خرابات کابل را را اجراء خواهد نمود . 

آغاز برنامه ساعت 19.00 ؛ قیمت تکت دخولی بشمول غذا مبلغ 260 کرون و برای اعضای انجمن مبلغ 240 کرون 

از طرف لیون خراسانی و شماره تماس : 073768816

Lämna ett svar