انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

سويدني افغان تبار در پاکستان ربوده شده

Svensk kidnappad i Pakistan

سايت روزنامه اکسپرسن  مينويسدکه يک مرد سويدني ( افغان تبار ـ سايت افغانها ) در پاکستان ربوده شده واو  غرض عروسي نمودن به آنجا سفر نموده بود. اين مرد 25 ساله بتاريخ هفت نوامبر در جريان يک گردش در شهر کويته ( پاکستان) ناپديد گرديد 

به گفته پوليس محلي ، او اکنون به يک گروه ديگر جنايتکار فروخته شده  که تقاضاي مبلغ معادل 420000 کرون سويدني را بخاطر رهايي  شخص ربوده شده مينمايد

وزارت خارجه سويدن براي روزنامه داگنس نيهتر تائيد کرده که يک سويدني در پاکستان ربوده شده و با مقامات محلي تماس گرفته شده است. يواکيم گريتش سخنگوي مطبوعاتي وزارت خارجه جزئيات بيشتررا فاش نکرده است.مقامات پوليس سويدن نيز از تبصره بيشتر در زمينه خودداري کرده اند

يکي از افغانهاي ساکن اوريبرو با گرداننده سايت افغانها تماس گرفته و خاطر نشان ساخت که اين افغان ربوده شده از دوستان وي بوده ودر شهر يوتيبوري زندگي مينمود

 

Lämna ett svar