انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

سه پناهجوي افغان در معرض اخراج قرار دارند

برطبق يک خبر ، در هفته آينده سه پناهجوي افغان را خطر اخراجي تهديد ميکند دو نفر آن در توقيف خانه اداره مهاجرت در کوليريد قراردارند . همچنان حد اقل سه پناهجوي افغان  در توقيف خانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم، کوليريد و سوندسوال زيرنظارت ميباشند

Lämna ett svar