انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

سه شنبه چهارم ماه جون روز اول عید سعید فطر است

بر اساس اطلاعیۀ رسمی دولت افغانستان فردا، سه شنبه چهارم ماۀ جون برابر است با روز اول عید سعید فطر. 
انجمن افغان ها در سویدن ضمن عرض تبریک لازم به یاد آوری میداند که نماز عید فردا در سه نوبت، در اوقات و آدرس ذیل برگزار میگردد:
۱- ساعت چهار صبح برای کسانی که زودتر باید به کار بروند. 
۲-،ساعت هشت صبح.
۳ – ساعت نه صبح. 
آدرس Hardemogatan 1, 124 67 Bandhagen
ایستگاۀ مترو Rågsved (روگسوید)

Lämna ett svar