انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

سفارت افغانستان در شهر استاکهولم

در این اواخر تعداد زیاد هموطنان ما باانجمن افغانها تماس میگیرند و آدرس وشماره تیلفون سفارت و اوقات کار امور کنسولی ( قنسولی ) را می پرسند. ازینرو یکبار دگر مشخصات سفارت را در سایت افغانها نشر مینماییم

08358419شماره تیلفون 

Adress:Kastellgården ,  Frestavägen 120 , 19248 Sollentuna

اوقات كار بخش کنسولی (قونسلي)  سفارت 10.00-13.00

 

Lämna ett svar