انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

سال نو 2016 ترسایی مبارک باد

انجمن افغانها در سویدن بهترین تبریکات و شادباشها را بمناسبت حلول سال نو ترسایی 2016 خدمت تمام افغانهای عزیز تقدیم میدارد و سال خوش وپرسعادت برای تمام خانواده ها ، سال آرامی و استقرار صلح در  وطن جنگ زده مان افغانستان و سرانجام  سال پیشرفت و ترقی و محو ونابودی فساد و چور و چپاول در  وطن عزیز مان را آرزو مینماید

 

 

Lämna ett svar