انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

سال نو 2015 ترسایی مبارکباد

انجمن افغانها در سویدن بهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را بمناسبت فرارسیدن سال نو ترسایی 2015به تمام افغانهای عزیز تقدیم داشته سال پر از خوشی ، سال برقراری صلح و ختم جنگ برادر کشی در افغانستان و روز های خوش سال نو را برای تمام عزیزان ارزو مینماید

سال نو 2015 تان مبارک باشد

نوی 2015 کال مو نیکمرغه 

Lämna ett svar