انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

چهره های ممتاز

سادیه دوست فارغ التحصیل سال 2020 در رشته حقوق بشر

به سلسله معرفی فارغ التحصیلان سال 2020 اینک به معرفی دوشیزه سادیه ( سعدیه ) دوست فارغ التحصیل سال 2020 از موسسات تحصیلات عالی می پردازیم .

دوشیزه سادیه (Sadia Dost) برنامه ماستری حقوق را در رشته حقوق اطفال و قانون جزا درپوهنتون اوریبرو(Örebro universitet) در سال 2019 به پایان رسانید . برعلاوه امسال ( 2020) ماستری (Magisterexamen) را در رشته حقوق بشر از پوهنتون اوپسالا (Uppsala universitet ) بدست آورد .

انجمن افغانها در سویدن فراغت دو رشته را برای دوشیزه سادیه دوست تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید برایش آرزو مینماید.

Jag heter Sadia Dost och har läst följande utbildningar:

1) Juristprogrammet vid Örebro universitet som jag avslutade januari 2019. Inriktade mig på barns rättigheter och även straffrätt.

2) Magisterexamen i mänskliga rättigheter från Uppsala universitet som jag avslutade juni 2020.

Lämna ett svar