انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell خبرهاي سويدن

!روش سويدن در مقابله با شيوع كورونا

نوشته داکتر اسداله زیرک:

روش سويدن در مقابله با شيوع كورونا!

دولت سويدن آن قيودات شديدي را كه اكثر كشور هاي غربي در مقابله با شيوع كورونا و بالخصوص ابتلاي هجومي و آني آن در پيش گرفته اند ، ندارد. اين عملكرد بعضاً مورد انتقاد بيرحمانه و شديد ، اشخاص موسسات زيربط و حتي دولت ها شده است. حتي ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده وضعيت سويدن را وخيم قلمداد كرد(البته مثل هميشه بدون كوچكترين فهم و اطلاعي ازين كشور).
بعضي از دوستان هموطنم هم منتقد اين وضع برخورد دولت با بحران پانديمي كورونا شده اند. فكتور جبر و جريمه در سويدن اعمال نشده بلكه محض به توصيه ها و هدايت ها اكتفا شده است. در مورد بستن ادارات و موسسات هم محض ليسه ها و دانشگاه ها تعطيل شده اند.
من شخصاً عقيده برين دارم كه سياست دولت درين راستا عاقلانه و معقول بوده و تمام فكتور هاي صحي با در نظر داشت پيامد هاي اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته شده است. صبح امروز در سر خط يكي از معروف ترين روزنامه هاي سويدن با عنوان درشت درستي روش سويدن با راپوري از دانشگاه هاروارد تاييد شده است.
دولت درست همان راهي را ميرود كه اداره اپيديميولوژي دولتي سويدن توصيه ميكند و در اين اداره يك تعداد از شخصيت هاي مسلكي وارد و مؤمن به كار شان كه هر تصميمي را با تحقيق دقيق از مطالعات و شناختي كه ازين ويروس تاكنون در سراسر جهان منجمله ويرولوگ هاي خود سويدن بدست آمده است ، ميگيرند.
در سويدن چنان آماده گي وسيع و چشمگير صحي گرفته شده است كه تاكنون بستر هاي مراكز مراقبت جدي پُر نشده است، در حاليكه در آستانه شروع كورونا بيم ان ميرفت كه دوكتوران در معرض خطر انتخاب جانكاه قرار گيرند كه كي بايد زنده بماند( كي حق اولويت از استفاده ريسپيراتور يا ونتيلاتور را داشته باشد).
تلفات كورونا در سويدن تاكنون تازه از مرز هزارگذشته است.
بيشترين تلفات را مهاجرين و به درجه اول سوماليايي ها ، سوري ها و عراقي ها دارند. افغانها درين ليست خوشبختانه شامل نيستند.
تعبير من اينست : آنانيكه بيشترين معلومات را ازين پانديمي و خطر ناشي ازآنرا داشته و طرز سرايت اين ويروس را دانسته و به توصيه هاي اداره اپيديميولوژي و بالاخره توصيه هاي دولت وقع گذاشتند، بهتر و با كمترين تلفات ازين معركه ميگذرند.
در بين افغانها سيستم اطلاع رساني در فضاي مجازي زياد بوده است، اتحاديه ها و مراكز تجمع مردم اكثراً خوب كار كردند. سياست مسجد افغانها كه مراسم جمعي منجمله مراسم فاتحه و نماز جمعه از همان آغاز كورونا تعطيل شد ، قابل تحسين است. انجمن افغانها بر نامه و مطالب متعددي درين مورد از زمان شيوع كرونا براي هموطنان عزيز مقيم سويدن نشر كرد و بالاخره افغانهاي سويدن قدرت بيشتر فهم پديده هاي نو و قدرت تطابق يا ( انتگريشن )بيشتر را دارند و به توصيه هاي علمي توجه مي كنند.

Lämna ett svar