انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

روشنگری

سلام دوستان خوب و نازنین   این هم ماجرایی  مسلمان شدن بزرگترین دانشمند فرانسوی بنام پروفسور مورس بوکای  امیدوارم که مورد توجه شما خوبان قرار بگیرد   . خار چشم آنهایی که دین حق خود را به اقامه می فروشند  http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=16837:2010-05-20-14-45-31&catid=415:اخبار&Itemid=1000

Lämna ett svar