انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell Meddelande اطلاعيه

!روز پدر در سویدن گرامی باد

یکشنبه یازدهم نومبرامسال  مصادف است به روز پدر در سویدن . همه ساله یکشنبه دوم ماه نومبر بعنوان روز پدر در سویدن تجلیل میگردد.انجمن افغانها در سویدن روز خجسته پدر را به تمام پدران تبریک و تهنیت میگوید. 

Lämna ett svar