انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

!روز همبستگی زنان جهان گرامی باد

انجمن افغانها در سویدن هشتم مارچ روز جهانی زن را به تمام زنان و بویژه زنان زحمتکش و رنجدیده افغانستان تبریک وتهنیت میگوید

 

 

 

!زن، ای تابشگر اسرار هستی
!زن، ای زیباترین شهکار هستی
همه دنیا ز اولاد تو پُر نور
ز تو روشن، در و دیوار هستی
!زن، ای چشم و چراغ زندگانی
!زن، ای زیبای مشعلدار هستی
به زیبایی و دانایی و خوبی
تویی یکتا گل گلزار هستی
زن، ای عشق از تو جانبخش و دلارا
ز تو گرم این همه بازار هستی
به چشم مرد، در گنج طبیعت
تو هستی گوهر شهوار هستی
”شکوهت، جاودان خواهد ”طهوری
که جاوید از تو شد اشعار هستی
ناصر طهوری

Lämna ett svar