انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

روز مادر توسط شوراي زنان تجليل گرديد

روز مادر توسط شوراي زنان انجمن افغانها به روز يکشنبه مورخ 29 مي 2011 در ستوکهولم تجليل گرديد

پيام انجمن افغانها در سويدن بمناسبت روز مادر

 

گفتني است که روز مادر در يکشنبه اخير ماه مي در سويدن ارج گذاري ميشودکه امسال مصادف به 29 مي ميشد کهانجمن افغانها اين روز ميمون مادر را در همين روز با جمع زياد زن هاي افغان تجليل کرد . برنامه در يک لوکال واقع سودر مالم در جنوب شهر ستوکهولم حوالي ساعت سه بعد از ظهر آغاز شد . گردانندگي برنامه را محترمه سعيده وجدان بعهده داشت . پيام انجمن توسط محترمه دکتور رحيمه احراري معاون انجمن خوانده شد و سپس محترمه راحله آتش مسوول شعبه زنان انجمن افغانها پيرامون نقش  زن صحبت نمود . برنامه الي حوالي ساعت هشت شام ادامه يافت

غذا توسط محترمه رونا ايوبي پخت وپز شده بود که توسط فعالين شعبه زنان در بدل 50 کرون توزيع گرديد . انجمن افغانها اشتراک کنندگان برنامه روز مادر را به صرف کيک ، چاي و قهوه دعوت نمود

Lämna ett svar