انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

رمان حساس قهرمان مسابقات تناسب اندام ورزشی در سویدن

رومان حساس در مسابقات تناسب اندام ورزشی ( Athletic Fitness)در مسابقات کپ دسمبر 2014 ( ورزشکاران آغازگر ) سویدن در کتگوری  قد یکمتر و هشتاد سانتی و بالاتر قهرمان پرورش اندام در شهر لوند سویدن شد

انجمن افغانها این موفقیت را برای انجنیر رمان حساس ـ این جوان ورزشکار و کیبوردنواز مشهور تبریک گفته موفقیت های مزید برایش آرزو مینماید

https://www.youtube.com/watch?v=cLbV3wmei4o#t=13

Lämna ett svar