انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

دیدار با هیئت وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان

روز پنجشنبه مورخ 22 نومبر نمایندگان نهاد های افغانی در استاکهولم با جناب الحاج دکتور جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان .هیئت همرایی شان که غرض اشتراک در یک سیمینار وارد سویدن شده بود ، دیدار نمودند
اما قبل از دیدار روز چهار شنبه مورخ 21 نومبر ، رئیس انجمن افغانها در سویدن با جناب اجمل امین قونسل سفارت جمهوری افغانستان در کشور های اسکندیناوی ملاقات نمود . نماینده انجمن افغانها پیرامون مشکلات پناهجویان افغان ، مسئله هویت افغانها ، عدم قبولی تذکره افغانها وپاسپورتهای صادر شده در سفارت افغانستان بعنوان اسناد هویت افغانها و در نتیجه عدم در یافت اجازه اقامت وبویژه اقامت بر اساس کار و هکذا اخراج منظم وبدون درد سر پناهجویان افغان صحبت نمود

آقای اجمل امین درهمان روز در ضیافتی اشتراک ورزید که به افتخار اشتراک کنندگان سیمینار پیرامون ” وضعیت پناهجویان زیر سن و تنها ” که در استاکهولم برگزار میگردیدترتیب داده شده بود . گفتنی است که در پروژه ” پناهجویان زیر سن ” چهار کشور : سویدن ، انگلستان ، دنمارک و ناروی سهم دارند اما در این ضیافت برعلاوه نمایندگان سفارت های ناروی ، انگلستان ، دنمارک ؛ نمایندگان سفارت های استرالیا و نماینده آی او ام ، اداره مهاجرت ، وزارت خارجه سویدن و سفیر جدید سویدن در افغانستان اشتراک داشتند  
بتاریخ 22 نومبر 2012 ساعت 14.00 نمایندگان نهاد های افغانی به اشتراک نسیم سحر رئیس انجمن افغانها ، جناب الحاج نقیب اله سادات رئیس مرکز اسلامی افغانها در سویدن ، سیمین آقتاش مسوول پناهندگی انجمن افغانها و جنرال سخی از انجمن افغانها با جناب الحاج دکتور جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ، جناب دوکتور ابوالحسن فواد سرپرست ریاست پلان ، جناب روستایی آمر پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان ، جناب اجمل امین قونسل سفارت افغانستان در اوسلو ملاقات نمودند
در آغاز جناب نسیم سحر رئیس انجمن افغانها در مورد وضعیت افغانها و مشکلات شان صحبت نمود و علاوه نمود که اداره مهاجرت سویدن و محاکمات مربوط به بهانه عدم تثبیت هویت افغانها ، به درخواست پناهندگی ودریافت اقامت و اجازه کارحتی زمانیکه پناهجوی افغان کار دایمی نیز داشته باشد پاسخ منفی میدهند و بویژه به درخواست اعضای خانواده که میخواهند با خانواده ملحق شوند ، جواب منفی میدهند و باافغانها مانند سومالی ها که چند سال به همین سرنوشت گرفتار بودند ، رفتار مینمایند . از این لحاظ این موضوع سیاسی است که در سطح حکومات حل وفصل شود
رئیس انجمن افغانها پیشنهاد نمود تا وزارت امور مهاجرین و حکومت افغانستان با مقامات سویدن صحبت نمایند و همچنان اقدامات مشخص غرض متوقف ساختن اخراج اجباری افغانها اتخاذ نمایندویکی از این تدابیر عدم پذیرش آنعده پناهجویان اخراج شده اجباری در میدانهای های هوایی افغانستان ( سرحدات ) میتواند باشد 
به ادامه جناب الحاج سادات رئیس مرکز اسلامی در مورد جنبه های حقوقی پناهندگان از دیدگاه حقوق بین الدول صحبت کرد
سپس الحاج دکتور جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت کرد و گفت که بادر نظرداشت مبریت قضیه پناهجویان اجازه سفر را از رئیس جمهور افغانستان گرفته است زیرا در اوضاع کنونی تمام وزرا باید به ولایات سفر کنند وپالیسی حکومت را در اوضاع جاری و آینده توضیح دهند. وزیر مهاجرین افغانستان خاطر نشان ساخت که در مورد معضلات پناهجویان از طریق آقای اجمل امین قونسل سفارت اطلاعاتی کافی بدست آورده و امروز در غذای چاشت در دعوت وزیر مهاجرین سویدن که در آن رئیس عمومی اداره مهاجرت و تمام هیئت افغانی اشتراک داشتند به معضلات پناهجویان افغان و بیعدالتی هایکه در مورد پناهجویان افغان صورت میگیرد اشاره نموده و توقع افغانها را در جهت کمک به پناهجویان افغان و دیپورت ننمودن آن معطوف داشته است 
او گفت که جانب افغانی این تقاضا را درشرایط مطرح میکند که عنقریب سفارت افغانستان در سویدن افتتاح میگردد 
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان وعده داد که در هفته اینده گزارش خود را برای حکومت ارائه میکند و در آن از وزرای داخله و اداره امنیت ملی نیز تقاضا مینماید که افراد بدون پاسپورت افغانی و افرادیکه به زور اخراج میشوند اجازه دخول به افغانستان ندهند
دیدار با گرفتن عکس های یادگاری در فضای دوستانه به پایان رسید

Lämna ett svar