انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

دوپناهجوي افغان در معرض اخراج

دوپناهجوي افغان ، يکي در نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم و ديگري در نظارتخانه اداره مهاجرت در کوليريد شهر يوتيبوري تحت نظارت قرار دارند. قرار است پناهجوي افغان از مارشتاي ستوکهولم به تاريخ 10 اکتوبر و پناهجوي دوم از يوتيبوري به تاريخ 18 اکتوبر 2010 به افغانستان ديپورت گردند

طبق اظهارات آقاي تابو موسو ، وکيل دولتي ( وکيل تسخيري ) پناهجوي افغان مقيم يوتيبوري شخصي است که اکثر موکلين وي اخراج گرديده اند

درينباره بيشتر بخوانيد

NY UTVISNING AV AFGHANSKA ASYLSÖKANDE

Lämna ett svar