انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

دوم ماه می آخرین روز تسلیمی اظهارنامه های مالیاتی

روز پنجشنبه دوم ماه می آخرین روز تسلیمی اظهارات مالیاتی است. غزض معلومات بیشتر به سایت مخصوص اظهارنامه های مالیاتی اداره مالیات سویدن مراجعه نمائید.غرض مشاهده سایت به اینجا کلیک کنید

اگر به رهنمایی و کمک بیشتر نیاز دارید با شرکت حسابداری الیاس تماس بگیرید

 

Lämna ett svar