انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

دموکرات‌های سویدن یک حزب کوچک فاشیستی‌ است

استیفان لوون ( Stefan Löfven)صدراعظم سویدن در یک مقاله مناظره یی در روز نامه داگنس نیهیتراز جمله نوشت که ” او هرگز به شیوه ء عمل نخواهد کرد که قدرت توسعه کشور را به یک حزب نیوفاشیستی دارنده یک هدف که نه به تنوع انسانها احترام دارد ونه به نهاد های دموکراتیک سویدن معتقد است واگذار کند. استیفان لوون بیشتر معتقد به همکاری میان احزاب کوچک در بین بلوک های سیاسی است .

http://www.dn.se/debatt/mer-samarbete-och-mindre-blockpolitik-ar-nodvandigt/

قبلا ماگدالینا اندرسون ( Magdalena Andersson)وزیر مالیه سویدن حزب دموکراتهای سویدن را یک حزب کوچک فاشیستی نامید

گفتنی است که بتاریخ 3 دسمبر 2014لایحه بودجه حکومت سوسیال دموکراتها و حزب محیط زیست و تحت حمایت حزب چپ در پارلمان سویدن رد شد. حزب خارجی ستیز دموکراتهای سویدن که نقش شاقولی را در پارلمان داشت به دلایل سیاست پناهندگی حزب محیط زیست به لایحه بودجه حکومت رای منفی داد واز بودجه الترناتیفی احزاب دست راستی ( الیانس ) حمایت کرد و حالت نوین سیاسی را در کشور که طی بیشتر ازپنجاه سال سابقه نداشت بوجود آورد. در وضعیت سیاسی جدید بودجه دولت که از سوی احزاب راست برای سال 2015 پیشنهاد شده بود توسط احزاب چپ حتی در صورت موفق شدن در انتخابات فوق العاده باید عملی گردد. برنامه راست اما حکومت چپ . صدراعظم سویدن آقای استیفان لوون انتخابات جدید فوق العاده را در 22 ماه مارچ 2015 اعلام نمود. نتایج رای گیری : 153 موافق ؛ 182 مخالف و 14 نفر غیر حاضر

یک مطلب جالب از رادیو پژواک

”سیاست پناهنده‌پذیری در کشورهای شمالی متفاوت است
کشورهای دنمارک و ناروی گرچه هم همسایه و هم از دیرباز شریک فرهنگی و اجتماعی سویدن بوده‌اند، اما ازنظر سیاست پناهنده‌پذیری فاصله ی زیادی با آن دارند. دراین دو کشور، احزاب بیگانه ستیز از قدرت سیاسی بیشتری برخوردارند و به عنوان عضوی از دولت توانسته‌اند نقطه‌نظرهای خود را درمورد سیاست پناهنده‌پذیری به اجرادرآورند، اما برخوردشان با این مسئله با حزب دموکرات های سویدن متفاوت است
در سویدن، بزرگ‌ترین حزب و جریان بیگانه ستیز و مخالف پناهنده‌پذیری، حزب دموکرات‌های سویدن است که تنها از چهارسال پیش توانسته وارد پارلمان شود. این حزب گرچه بزرگ‌تر شده و در انتخابات اخیر آرای بیشتری به دست آورد، اما هنوز موفق به ایفای نقشی مانند احزاب مشابه خود در ناروی و دنمارک نشده‌است 
ابه گفته ( Andreas Johansson Heinö)استاد علوم سیاسی در دانشگاه یوتیبوری، تاریخ و گذشته‌ی این احزاب با یک‌دیگر بسیار متفاوت است. حزب دموکرات‌های سویدن ( SD)ریشه درجنبش‌های نازیستی و نژادپرستانه دارد و از گذشته دارای برنامه‌های ضدنژادی بوده‌است، درحالی‌ که احزاب ( Fremskrittspartiet)در ناروی و ( Dansk Folkeparti)در دنمارک، دارای چنین سابقه‌ای نیستند و احزابی معمولی، اما عامه‌پسند محسوب می شوند. به نظراو چنین تفاوتی بسیار مهم است و باعث شده تا این احزاب نسبت به همکاری با حزب دموکرات‌های سویدن محتاط باشند. او معتقداست که در مسائل مهاجرت، شباهتی میان این حزب و احزاب نارویژی و دنمارکی وجود دارد، اما درمورد برخورد با این موضوع و کلا نگاه به مسئله‌ی مهاجرت، میان این احزاب تفاوت زیادی وجوددارد. او می‌گوید که سیاست مهاجرتی حزب دموکرات‌های سویدن بسیارشدید و بیگانه ستیزانه است درحالی که ( Fremskrittspartiet)در ناروی و ( Dansk Folkeparti)دنمارک چنین نگاهی وجودندارد.
حزب ( Fremskrittspartiet)از سال ۲۰۱۳ در دولت ناروی شرکت دارد و رهبر آن سیو یِنسِن وزیر دارایی ست. حزب ( Dansk Folkeparti)نیز چندین سال است که به عنوان حزب پشتیبان دولت عمل کرده و در حیات سیاسی کشور نقشی مهم دارد.
اندره‌آس یوهانسوُن هِی‌نو معتقداست که در اروپا کشورهای دیگری نیز هستند که احزاب سیاسی آن مانند سویدناز همکاری با احزاب نژادپرست و بیگانه‌ستیز خودداری کرده‌اند و از بلژیک نام می‌برد که سال‌هاست حزب (  Vlaams Belang)را که شبیه به حزب دموکرات‌های سویدن است منزوی کرده و امکان دخالت در سیاست کشور را به آن نمی‌دهند

محمدعقیلی

Lämna ett svar