انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

دريافت اجازه اقامت بر اساس کار در جريان يکسال

 

از تاريخ 15 دسامبر 2008 زماني کهقانون جديد ” اقامت بر اساس کار ” بمرحله اجراء گذاشته شد ، بتعداد 16500 تن تقاضاي اقامت بر اساس کار نمودند که از آنجمله 85 در صد آن اقامت کاري دريافت نمودند . در مقايسه با سال 2008 سيدر صد افزايش را نشان ميدهد

بيشترين تقاضاي اقامت براساس کار براي اتباع کشورهاي غير اروپايي ( آسيايي ) تايلند به تعداد 6174 نفر در بخش دستياران کارهاي زراعتي ، براي اتباع هند بتعداد 1867 تن در بخش کمپيوتر منظور شده است

جدول زير نشاندهندهتعداد قبول شده با ذکر نام کشور ورشته ها بوده که به استثناي هند متباقي در رشته هاي رستورانت ، پاک کاري ، تعميراتي و غيره دريافت کرده اند

 

تايلند( 6174) ، هند( 1867) ، اوکرائين ( 1056)، چين ( 1020 ) ويتنام ( 246 ) ، روسيه ( 236 ) و غيره کشور ها و جمع کل 13263

 

همچنان پناهجويان که به درخواست پناهندگي شان قبلاٌپاسخ منفي داده شدبود و سپسبه اساس قانون جديد اجازه اقامت دريافت نموده اند ، 384 تن ميباشند . از جمله 16 تن از پناهجويان افغان به اساس قانون جديد کار اقامت دريافت کرده اند . از جدول زير آشکار ميگردد که بيشترين اقامت را پناهجوياني از کشور عراق 86 تن  بدست آورده اند

 

 

عراق 86 نفر ، ازبکستان 22 نفر ، بنگله ديش 19 نفر ، منگوليا 19 نفر ، صربستان 19 نفر ، سوريه 18 نفر ، افغانستان 16 نفر ، ايران 15 نفر ، لبنان 15 نفر ، ترکيه 15 نفر ، کشور هاي متفرقه 140 نفر و جمع کل 384 نفر

همچنان براي 395 تن که قبلاٌ محصل بودند ، اجازه اقامت صادر شده است که بيشترين آنرا محصلين پاکستاني 90 تن تشکيل ميدهند

 

 

 

گزارش مفصل اقامت بر اساس کار را درجريان يکسال از 15 دسامبر 2008 الي اول دسامبر 2009 در گزارش زير اداره مهاجرت مطالعه نمايئد

 


 

http://www.migrationsverket.se/download/18.328c487f1254a87392180003410/ettarmednyareglerforAT.pdf

 

نسيم سحر

 

همچنان سايت پژواک گزارشي درين زمينه به نشر سپرده که توجه تانرا به آن جلب ميدارم

 

 

12/15/2009

افزایش مهاجرت نیروی کار به سوئد

 

از پانزده دسامبر سال گذشته که دولت شرایط سهل تری را برای ورود نیروی کار خارجی از کشورهای غیر عضو در اتحادیه ی اروپا وضع کرد، ۱۴۰۰۰ خارجی توانستند در سوئد اجازه ی کار دریافت کنند.
توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت این امر رابسیار مثبت می خواند. او در گفتگوئی با یوران لوینگ از رادیو ی بین المللی سوئد، این امر را بسیار خوشحال کننده خواند که اصلاحات ایجاد شده توانسته تنها بعد از یک سال تا این حد موفق باشد، افراد زیادی را برای کاربه سوئد بیا ورد و در کشور نیز موقعیت کارجدید ایجاد کند.  
در این رابطه اکوت واحد خبررادیو سوئد گفتگوئی داشت با ماهر من کاریوس
اهل مصر که توانسته بود از طریق اینترنت کاری در یک رستوران در سوئد پیدا کند و بعد از شش هفته با دریافت اجازه ی کار به سوئد بیاید. بعد از چند ماه اعضا خانواده ی او نیز تو.انسته بودند به سوئد بیایند.  
اداره ی مهاجرت گمان می کرد که سهل تر شدن مقررات کاری موجب شود تا هجوم نیروی کار از کشورهای غیر عضو در اتحادیه ی اروپا به سوئد بسیار گسترده شود، اما بحران اقتصادی سال گذشته که سوئد را نیز در بر گرفت مانع این امر شد.
 گزارش:

کریستینا ورنر از مسئولان مربوطه در اداره ی مهاجرت عنوان می کند که تقاضای کار علاوه برکامپیوتر و کارهای فنی ، در زمینه های رستوران، آشپزی، و خدمات خانگی نیز  زیاد است که مطابق قانون قبلی، هر گز این افراد نمی توانستند با اجازه ی کار به سوئد بیایند.
توبیاس بیلستروم در پاسخ به یوران  لوینگ ازرادیو بین المللی سوئد در مورد اهمیت و نیاز  نیروی کار خارجی خارج از اتحادیه ی اروپا گفت ،این نیاز را نمی توان ناچیز شمرد و  با توجه به جهانی شدن بازار کار سوئد ، به اهمیت افزایش صادرات به کشورها و فرهنگ های دیگر اشاره کرد. 
توبیاس  بیلستروم در اهمیت سهل تر شدن قوانین کار برای خارجیان در سوئد ، همچنین گفت این مهم است که وقتی فردی با اجازه کار به سوئد می آید می تواند همسر خود را نیز به سوئد بیاورد و او نیز به تدریج امکان راه یافتن به بازار کار سوئد را با شرایط مساوی مانند بقیه به دست می آورد.
zinat.hashemi@sr.se

 

ن.س

 

 

 

 

Lämna ett svar