انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

خبر غم انگیز

 

با درد و اندوه فراوان اطلاع یافتیم که مرحومه سهیلا معروف خانم حریف معروف امشب چهارشنبه مورخ 12 جون حوالی ساعت هشت (20.00) در شفاخانه استاکهولم به اثر مریضی طولانی به عمر 46 سالگی داعی اجل را لبیک گفت

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات نابهنگام مرحومه مغفوره سهیلا معروف به محترم حریف معروف و تمام اعضای خانواده غمدیده ابراز داشته ، از خداوند متعال برای همه آنها صبر جمیل وبرای مرحومه مغفوره بهشت برین آرزو مینماید

 

اعلان فوتى

مرحوم حاجى محمد انور- پدر ؛ بهرآورعثمانى – مادر؛ حاجى محمد معروف غور بندى -خسر؛ محمد حريف معروف -شوهر ؛ هيلىى معروف و مريم معروف – دختران؛  مصطفى معروف – پسر ؛محمد افضل صلحدوست و محمد اكبر اكبرى  – برادران؛ ثريا عثمانى –خواهر ؛ نظيفه باميانى – خواهر شوهر؛ عبدالرووف احمدزى ، محمد اصف احمدزى و محمد داوود احمدزى – برادران شوهر؛ 

نسبت وفات سهيلا معروف خانم محمد حريف معروف به اطلاع دوستان ميرسانند كه جنازه به روز جمعه مورخ ١٤جون ساعت ١٢ از ( Stockholms sjukhem) برداشته شده و به ساعت يك بعد از ظهر ( ١٣.٠٠) در هديره مسلمانان ( Storkällans) واقع(Älta) بخاك سپرده ميشود

فاتحه زنانه و مردانه مرحومه بعد از تدفين جنازه در همان روز از ساعت سه الى چهار وسى بعد از ظهر (١٥.٠٠-١٦.٣٠) در مسجد افغانها واقع روگسويد گرفته ميشود

آدرس شفاخانه

Stockholms sjukhem :Mariebergsgatan 22 , 10226 Stockholm

ادرس قبرستان استورشيلن

Storkällans kyrkogård :Storkällansvägen , Älta

تذكر: پيشگويى شده كه فردا روزبارندگى باشد، عزيزان چترى را با خود داشته باشند

Lämna ett svar