انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

حمایت از یک خانواده افغان در معرض اخراج اجباری

 بامدادجمعه مورخ 8 فبروری 2013 حوالی ساعت پنج، پولیس به خانه یک خانواده پناهجوی افغان واقع ( نوس ) حمله نموده و با رفتار نهایت خشن این خانواده را به دو موتر سوار کردند . پولیس برخوردی نمود که اکثر با جنایتکاران مینماید  
نجیب اله رضایی ، ربابه حسین زاده ، پسر چهارساله ساله به اسم امید رضایی و دختر خورد سال دو ساله آرزو رضایی که در سویدن بدنیا آنده واین خانواده مدت سه سال میشود که در سویدن زندگی میکنند

نجیب اله رضایی دریک صحبت تیلفونی با مسوول انجمن افغانها میگوید که پولیس بدون اطلاع قبلی ما را حوالی پنج صبح در خانه ما مانند جنایتکاران دستگیر نموده و مستقیم به میدان هوایی استاکهولم ( آرلندا) بردند . او میگوید که ما را در دو موتر علیحده به میدان هوایی آرلندا انتقال دادند در طیاره وضعیت خانمش با اولاد ها خراب میشود و خانمش فرباد میزند تا اینکه پیلوت و عمله طیاره از دیپورت آنها ذریعه طیاره متذکره معذرت میخواهند و این خانواده به توقیفخانه اداره مهاجرت در مارشتای سویدن انتقال داده میشوند . ناگفته نماند که اکنون زن از اولاد هایش جدا ساخته شده واین خانواده در دو محل جداگانه ؛ شوهر با دو طفل در محل آزادترولی خانمش در محل مثل زندان واقعی نگهداری میشوند و برنامه اخراج اجباری آنها به افغانستان از نو آماده میشود
ازینرو بخشی از مدافعین حقوق پناهجویان تصمیم گرفتند که امروز یکشنبه مورخ 10 فبروری ساعت 14.00 ( دو بعد از ظهر ) در مقابل توقیفخانه اداره مهاجرت در مارشتای استاکهولم جمع شوند و از این خانواده حمایت نمایند و دیپورت این خانواده افغان را تقبیح کنند
عزیزان که وامکانات اشتراک دارند ، لطف نموده به آدرس زیر تشریف ببرند. شماره تیلفون 0764497050
آدرس
Maskingatan 4 , Märsta , Flyktingsförvar , Solidaritet med papperslösa

Lämna ett svar