انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

حريق جان هفت پناهجوي افغان قفل شده را در ترکيه گرفت

به اساس گزارشهاي مطبوعات سويدن به نقل از آژانس هاي خبر رساني سويدن ( تي تي ) و اي اف پي ، هفت پناهجوي افغان که توسط قاچاقبران در يک مسکن در محله فقير نشين استانبول ترکيه قفل شده بودند ، به اثر يک حريق به روز يکشنبه گذشته ( 9 اکتوبر 2011 ) به هلاکت رسيدند. پوليس ترکيه دو نفر را به ارتباط اين حادثه دستگير کرده اما شخص سومي که متهم به قاچاقبري است ، مورد تعقيب ميباشد. حريق در حومه سلطان غازي استانبول بوقوع پيوسته است . برطبق آژانس اناتولي ، اين پناهجويان افغان بنا بر قفل بودن مسکن از بيرون نتوانستند که ازحريق شدن نجات يابند . برطبق اظهارات پوليس تمام قربانيان حريق و( يا قربانيان رفتار بيرحمانه قاچاقبران انسان ها )، مهاجرين مرد وبدون اسناد قانوني به اميد رسيدن به کشور هاي غربي بودند . اين حادثه غم انگيرو اسفناک در تمام روزنامه هاي معتبر سويدن نشر گرديده است

Inlåsta migranter dog i brand

Lämna ett svar