انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

حدود اختیار رسانه ها در اعلام نام و ملیت مجرمین

روزنامه ی افتون بلادت، یکی از روزنامه هایی ست که اخیرا خبر یک تجاوز گروهی را با تاکیدبر ملیت تجاوزکنندگان، منتشرکرد.  یکی از مسئولان این روزنامه در گفتگویی با پژواک و درپاسخ به این پرسش که چرا باید نام افراد و ملیت آنها برده شود، گفت که نوشتن یا ننوشتن این اطلاعات به خود روزنامه نگار مربوط می شود و درمورده یک تجاوز که توسط چندتن از آسیب دیدگان جنگی دریک کمپ پناهندگی انجام شده، لازم است که اطلاعات بیشتری درمورد خشونت آمیزبودن این تجاوز داده شود

گفتگو با شعله ايرانی فعال سياسی و مدير نشريه آواي زن و نسيم سحرفعال اجتماعی و رئيس انجمن افغانها در سويدن در زمينه

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5090491

Lämna ett svar