انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

چهره های ممتاز

جناب علی ساقی فارغ التحصیل سال 2020 در رشته فلمسازی

به سلسله معرفی فارغ التحصیلان سال 2020 اینک به معرفی چهره هنری سرشناس جناب آقای علی ساقی  فارغ التحصیل رشته فلمسازی می پردازیم.

جناب آقای علی ساقی هنرمند و آوازخوان با استعداد اینک امسال در رشته فلمسازی از موسسه تحصیلی ( Tärna folkhögskolan ) فارغ گردیده است . او قبل از تحصیلات عالی و در جریان تحصیل کار های هنری و همزمان در بخش فلمسازی کار های فراوان داشته واز جمله : پایان نامه ای از یک فلم کوتاه  بنام  ۶ دقیقه قبل از مرگ با موضوع خودکشی جوانان پناهجوی افغان و دغدغه هایشان را به نمایش گذاشته است.  آقای علی ساقی  در این دوره تحصیل که  از سال ۲۰۱۹ شروع و در ۲۰۲۰ به اتمام رسید او چندین فلم مستند کوتاه دیگری هم با موضوعات مهاجرت،   قتل های ناموسی ، رشد بزهکاری بین جوانهای افغان هم بعنوان کار عملی ساخته است.

انجمن افغانها در سویدن این فراغت موفقانه را برای جناب آقای علی ساقی هنرمند با استعداد تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایشان آرزو مینماید.

توجه تان به یکی از کار های هنری جدید آقای ساقی جلب میگردد:

Lämna ett svar