انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

جلسه هیئت رهبری انجمن افغانها در سویدن تدویر یافت

امروز دوشنبه مورخ 10 ماه می جلسه هیئت رهبری انجمن افغانها در سویدن با حضور جناب محترم داکتر اسداله زیرک مسوول کمیسیون کنترول و بررسی انجمن افغانها تدویر یافت. 

جلسه به ساعت هفت شام از طریق زووم بطور دیجیتال تدویر یافت . د رجلسه نخست  به احترام درگذشت نابهنگام مرحوم سید خداداد فطرت منشی انجمن و همچنان بخاطر قربانیان حمله  وحشتناک تروریستی در کنار مکتب دخترانه  در دشت برچی کابل وحملات تروریستی در لوگر اعضای جلسه یک دقیقه سکوت نمودند.

مطابق اجندای جلسه برخی تغییرات در هیئت رهبری بعمل آمد و اشخاص زیر در بخش های ذیل توسط هیئت اجرائیه به اتفاق آراء موردتعیین گردیدند:

آقای احمد ضیا دانش بحیث منشی انجمن 

خانم نگین میاخیل بحیث مسوول کمیسیون امور پناهندگی انجمن افغانها 

آقای عنایت عادل بحیث مسوول انتگریشن انجمن 

آقای جسی سنگهـ بحیث مسوول هنری انجمن 

خانم فرشته ضیایی بحیث عضو رهبری انجمن افغانها 

انجمن افغانها در سویدن قرار است با یک نامه جنایت اخیر تروریستان را در کنار مکتب دخترانه د ردشت برچی کابل به شدت تقبیح نماید و همدردی و همبستگی خود را با خانواده های اطفال معصوم نشان بدهد. 

در پایان قرار شد یک برنامه بمناسبت عید سعید فطربطور دیجیتال به روز شنبه مورخ 15 ماه می برگزار گردد.  

Lämna ett svar