انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

جلسه اطلاعاتی انجمن افغانها پیرامون مسایل پناهندگی

جلسه اطلاعاتی انجمن افغانها مورخ 18 جون 2017په اشتراک جناب نیما رستمی وکیل فارسی زبان پیرامون اقامت بر اساس کار و مسایل مبرم دیگر پناهندگی در سویدن در سالون آ بی اف استاکهولم

Lämna ett svar