انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

تیم فوتبال افغانها در استاکهولم

تیم فوتبال افغانها در استاکهولم که بنام میلی اف سی( Melli FC) ثبت در اتحادیه فوتبال سویدن است در سال 2011 ایجاد شده و در دیویشون 7 باز ی میکند و دارای 22 بازی کن میباشد . این تیم توسط دو ورزشکار : نوید حیدری و مصطفی سعیدزی تمرین داده میشود

در صورت سوال با مصطفی سعیدزی به شماره تیلفون و ایمل آدرس زیر در تماس شوید

mustafa_mum@hotmail.com
facebook: Melli FC
Mobil nr: 0737678874 


Lämna ett svar