انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

تيم واليبال افغانهاي ستوکهولم ( کابل) برنده تورنمنت واليبال در شهر مالموشد

در مسابقات بين الافغاني واليبال که به تاريخ 14 ماه مي در شهر مالمو برگزار گرديد ، تيم واليبال افغانهاي ستوکهولم (کابل الف )   مقام اول را احراز کرد وبراي ششمين سال مقام قهرماني را در مسابقات واليبال بين الافغاني در سويدن حفظ نمود

خبر تورنمنت واليبال بين الافغاني در سايت راديو پژواک، سايت خبري راديوي سويدن به زبان فارسي

مرکز صحي خصوصي به مديريت داکتر حفيظ لطيف سپانسر تيم واليبال افغانهاي ستوکهولم

تصاوير بيشتر را در اينجا مشاهده کنيد

 

http://www.youtube.com/watch?v=eYvx-iNC9io 

درتورنمنت واليبال مالمو به تعداد 10 تيم واليبال افغاني ( شش تيم واليبال از سويدن وچهار تيم واليبال از دنمارک ) اشتراک داشتند. دراين مسابقات جام قهرماني را تيم واليبال کابل الف ( ستوکهولم ) ، مقام دوم را تيم واليبال افغانهاي دنمارک بنام تيم  کوگيدنمارک و مقام سوم را تيم واليبال برادران  از مالمو احراز نمودند

Lämna ett svar