انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Meddelande

توزیع جایزه پولار2018 به دوکتور ناصر سرمست توسط پادشاه سویدن

همین لحظه محفل با شکوه بطور زنده از طریق تلویزیون کانال چهار سویدن نشان داده میشود و سپس جوایز پولار به برندگان آن توسط پادشاه سویدن تفویض خواهد شد.

دوکتور سرمست  امروز ‍ 14 نومبر2018 جایزه پولار  را ازطرف پادشاه سویدن طی یک مراسم با شکوه دریکی از سالون های هوتل گرند(Grand Hotel  )  شهر استاکهولم دریافت  مینماید.


 
https://www.tv4play.se/program/polar-music-prize
https://www.tv4play.se/program/polar-music-prize/10000784

Lämna ett svar