انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

تورنمنت فوتبال بين الافغاني موفقانه پايان يافت

   پنجمين تورنمنت فوتبال بين الافغاني تحت نام ” جام دوستي افغانهاي سويدن ” با اشتراک هفت تيم فوتبال افغانهاي سويدن روز يکشنبه مورخ 10 اکتوبر 2010  در شهر ستوکهولم موفقانه برگزار گرديد. درين تورنمنت تيم هاي فوتبال کابل الف  ( ستوکهولم )  ، دالرنا و ترانوس به ترتيب به مقام هاي اول ، دوم وسوم نايل گرديدند  

 تصاويري از تورنمنت فوتبال بين الافغاني در شهر ستوکهولم

 

تورنمنت فوتبال بين الافغاني  ساعت ده ونيم قبل از ظهر در ميدان فوتبال اوربري ( شهر ستوکهولم ) با صحبتهاي  افتتاحيه آقاي وحيداله اعرابي  ترينرتيم فوتبال ستوکهولم ، مسوول کميته ورزشي انجمن ومسوول دورپنجم تورنمنت وآقاي نسيم سحر رئيس انجمن افغانها در سويدن آغازگرديد. صحبت کنندگان اشتراک ورزشکاران را در تورنمنت فوتبال بين الافغاني خيرمقدم گفته و هدف برگزاري تورنمنت را حمايت و تشويق ورزشکاران افغان ، تحکيم دوستي ، همکاري و وحدت ميان افغانها عنوان نموده وموفقيت هاي مزيد براي ورزشکاران آرزومندي نمودند
آقاي اعرابي نام هاي تيمهاي فوتبال اشتراک کننده را قرار زير اعلام داشت : تيم هاي الف وب  کابل ( ستوکهولم ) ، تيم فوتبال دالرنا ، تيم فوتبال آريانا ، تيم فوتبال يوسدال ، تيم فوتبال ترانوس و تيم فوتبال اوپسالا . اين تيمها در دو گروپ تقسيم شده که دريک گروپ سه تيم ودر گروپ دوم چهارتيم آمده و در جريان مسابقات از هردو گروپ دو دو تيم به دور بعدي راه يافتند. دور بعدي چهارنيم شد و درين دوره به ” سيستم  چليپا” بازي صورت گرفت
آخرين مسابقه فينال ميان تيم فوتبال کابل الف ( ستوکهولم ) و دالرنا که بسيار هيجاني بود  با نتيجه يک در مقابل صفر به نفع  تيم  کابل الف ( ستوکهولم ) حوالي ساعت نه شب خاتمه يافت و بدين اساس تيم کابل الف به سرتيمي آقاي مصطفي سعيدزي ” جام دوستي افغانهاي سويدن ” را از آن خود ساخت

قابل ياددهاني است که تيم هاي دالرنا و يوسدال در آغاز بسيار قشنگ بازي نمودند . در جريان مسابقات ورزشکاران نخبه آشکار گرديدند که در اخير براي 20 تن ورزشکاران ورزيده مدالها توزيع گرديد

 زمانيکه مسابقات جريان داشت ، نمايندگان کميته ورزشي و مسوولين انجمن افغانها به گريل ساسچ پرداخته و تمام اشتراک کنندگان تورنمنت و حاضرين ( بشمول اطفال ) را به صرف غذا دعوت نمودند و اين گريل  شکل يک ميله را اختيار نمود که همه درآن باعلاقمندي سهم گرفته وبا اشتهاي فراوان آنرا صرف ميکردند
در ختم تورنمنت ، حوالي ساعت ده شب فوتوهاي دسته جمعي اخذ شد ، تحسين نامه هاي انجمن افغانها به تمام ورزشکاران  توزيع گرديد . تحسين نامه خوبترين رفري ( داور ) به محترم سيد حسين اصغري تفويض شد. به 20 ورزشکار نخبه ،مدالهاي بهترين پلير ( بازيکن ) داده شد و مدالهاي برونز، نقره وطلا به تمام اعضاي تيمهاي برنده ( سوم ، دوم واول ) توزيع گرديد . سرانجام ،  کپ برونز به سر تيم فوتبال ترانوس ، کپ نقره به سرتيم فوتبال دالرنا و جام قهرماني طلا به سرتيم فوتبال کابل الف اقاي مصطفي سعيدزي اعطاشد
گزارشگر: سايت افغانها

 

 

 

 

Lämna ett svar