انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

توبیاس تیبری دیپلومات مجرب بحیث سفیرجدید سویدن در کابل تعیین گردید

حکومت سویدن توبیاس تیبری( تیبرگ) (Tobias Thyberg)دیپلومات مجرب و ورزیده را بحیث سفیر سویدن در کابل تعیین نمود.  توبیاس تیبری در حال حاضر بعنوان معاون سیاسی امنیتی در نمایندگی اتحادیه اروپا در بروکسل ایفای وظیفه مینماید . او قبلا از جمله  در سفارت های سویدن در دهلی جدید ، مسکو و واشنگتن و همچنان بعنوان رئیس بخش سیاسی هیـئت اتحادیه اروپا در تبیلیسی ( گرجستان ) ایفای وظیفه کرده است. توبیاس تیبری وظیفه خود را بعنوان سفیرجدید سویدن در کابل بتاریخ اول سپتمبر 2017آغاز مینماید.

انجمن افغانها در سویدن تعیین توبیاس تیبری را بحیث سفیر سویدن در کابل به فال نیک گرفته و امیدوار است که ایشان در تحکیم هرچه بیشتر روابط بین دو کشور(سویدن و افغانستان ) ،  در مبارزه مردم افغانستان علیه تروریزم و استقرار صلح در افغانستان و حل مشکل پناهجویان افغان نقش ایفا نماید . انجمن افغانها در سویدن برای توبیاس تیبری موفقیت آرزو مینماید .

Ny ambassadör i Afghanistan

Regeringen har utsett ministerrådet Tobias Thyberg till ambassadör i Kabul. Tobias Thyberg är idag biträdande chef för enheten för utrikes- och säkerhetspolitik vid EU-representationen i Bryssel. Han har tidigare tjänstgjort bl.a. vid ambassaderna i New Delhi, Moskva och Washington och som chef för politiska avdelningen vid EU-delegationen i Tbilisi. Tobias Thyberg tillträder sin nya befattning 1 september i år.

Lämna ett svar